Miljö

Ett modernt företag inom det grafiska området

Vi värnar om allt miljöarbete

Vi följer och använder Svanen rekommendationer.

Detsamma gäller EU samarbetet.

Tryck och Special i Stockholm AB, Brisvägen 12, 132 31 Saltsjö-Boo.

mobil  070 756 07 39    mejl  info@tryckspecial.se


Copyright © All Rights Reserved